نقدی بر نمایشگاه پشت و رو / اوریا محمودی

نمایشگاه صلاح ابراهیمی به همراه هاوار امینی با عنوان پشت و رو در گالری راه ابریشم به مدت ده روز از تاریخ 5/10/93 دایر است. آقای ابراهیمی 14 فریم عکس از پشت سر در ابعاد 60 x70 را به نمایش گذاشته است که در واقع نوعی عکاسی پرتره می باشد از افراد با پوشش، سن و جنسیت متفاوت که با تصاویری از پشت قاب عکس های قدیمی تلفیق شده است. آیا عکس ها از افرادی است که هویت شان نادیده گرفته شده و یا اینکه نه، عکاس تصمیم دارد هویتی جدید از آنها را به ما نشان دهد. قاب های برگردانده شده ی روی دیوار همزمان با عکس هایی که از پشت سر به افراد نگاه کرده، حس فرار ، روی برگرداندن از زندگی ، فرو رفتن در قاب های قدیمی و دیوارهای کهنه ، محو و ناپیدید شدن تدریجی ، ندیده شدن، نادیده گرفته شدن و... را به من منتقل کرد.

با عکس ها ارتباط برقرار کردم، در فریم آخر به نظرم تصویر خود عکاس پایان مناسبی برای این مجموعه بود.

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.