نقدی بر نمایشگاه پشت و رو / سارا بحرینیان

رو برگرداندن ، در برابر نگاه کسانی که تو را می بینند و قضاوت می کنند گاه می تواند بهترین پاسخ باشد. نگاه هایی که گاه انسان را تا حدِ پشت کردن به دنیا پیش می برد و او را به جایی می رساند که ترجیح می دهد رو به دیوار خالی کند و چشمان خود را بر دنیا ببندد. اما چگونه می شود که نگاه منفی آدم ها به سمت فرد یا افرادی جلب می شود و او را از همه چیز روگردان می کند؟

نمایشگاه عکس با عنوان " پشت و رو" از صلاح ابراهیمی، حال این افراد را روایت می کند؛ اما به شکلی متفاوت. 14عکس رنگی از 14 نفر اما از پشت سر آنها؛ به نحوی که بر پشت قاب های فرسوده قرار گرفته اند. در میان افرادی که برای این عکس ها انتخاب شده اند، کسانی از قشر یا طبقه خاصی از جامعه به چشم می خورند و در بعضی عکس ها افرادی معمولی به چشم می خورند، اما چرا اینگونه افرادِ معمولی برای سوژه ی این مجموعه انتخاب شده اند؟ مگر نه اینکه آنها نیز انسان هایی هستند همانند نظاره کنندگان و قضاوت کنندگان ِ آنها؟ پس چرا برای این مجموعه انتخاب شده اند؟

عکس ها به صورت دیجیتال چاپ شده و پاسپارتو و قاب گرفته شده بودند و این خود در نظر من نکته ای منفی در این نمایشگاه به شمار می رفت چرا که اگر ارائه ی عکس ها به صورتی بود که در واقعیت نیز بر پشت قابها قرار می گرفتند تأثیری دو چندان بر مخاطب می گداشتند؛ به نحوی که شیشه ی قرار گرفته بر عکس ها احساس دست نیافتن به آن آدم ها و همچنین دور از خطر بودن آنها را در من ایجاد می کند، در حالی که این افراد دست یافتنی اند و از خطر نگاه اطرافیان پشت بر دنیا کرده و سیاهی را بر دیدن ترجیح داده اند. این افراد دور نیستند و می توان از نزدیک، تلخی نگاه ها را بر آنها دید. در حاشیه ی قاب ها میخ هایی که بیرون زده اند و حتی تکه کاغذهای پشتِ قاب، گواهی هستند بر رنج و اندوهی که این افراد متحمل شده اند و این گونه روی از دنیا برگردانده اند. این انسانها بیگانگی و به حاشیه رفتن را انتخاب کرده اند تا توان ماندن را داشته باشند. اما چرا نگاه ها و قضاوت های برخی، اینگونه بر زندگی این آدم های بعضاً عادی، گرد و غبار نشانده و آنها را به گوشه ای رانده است؟ شاید بیماری در نگاه و قضاوت نظاره کنندگان آنهاست نه در این افراد؛ که در آن صورت بهتر است آنها به عنوان سوژه انتخاب و عکاسی گردند

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.